Sinh Viên Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội Tham Gia Hiến Máu Tình Nguyện