Sinh Viên Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội Tham Gia Buổi Lễ Tiễn Quân 2019