Liên thông – văn bằng 2

Liên thông đại học
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC – VĂN BẰNG 2

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC – VĂN BẰNG 2

KHOA Y DƯỢC ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á TUYỂN SINH LIÊN THÔNG & VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019 Ngành Dược và Ngành Điều Dưỡng Theo thống kê …

Liên thông cao đẳng
Liên thông cao đẳng y dược

Liên thông cao đẳng y dược

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG VÀ VĂN BĂNG 2 Theo thông tư số 26/2015/TTLT-BNV, từ năm 2021 ngành y sẽ hủy bỏ và chấm …