Hội đồng khoa học và đội ngũ giảng viên

UỶ VIÊN HĐKH – ĐT TS Đào Công Hải

UỶ VIÊN HĐKH – ĐT TS Đào Công Hải

UỶ VIÊN HĐKH - ĐT TS Đào Công Hải Ông sinh ra tại Hà Bắc (nay là Bắc Giang) và từng tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Đại học Ngoại thương (Việt Nam), Cử …

Phó Giáo sư Tiến sĩ (PGS.TS) Phan Tuý

Phó Giáo sư Tiến sĩ (PGS.TS) Phan Tuý

Phó Giáo sư Tiến sĩ (PGS.TS) Phan Tuý PGS Phan Tuý sinh ra tại tỉnh Quảng Ngãi, tốt nghiệp Đại học tại Trường ĐH tổng hợp Kishinov Liên Xô năm 1967 …