Chuyên Ngành Đào Tạo

Đào Tạo Ngắn Hạn
Đào Tạo Ngắn Hạn

Đào Tạo Ngắn Hạn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC KHÓA HỌC NGẮN HẠN NĂM 2019 Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công cuộc chăm sóc và bảo vệ sức …

Cao Đẳng Hộ Sinh
Cao đẳng hộ sinh

Cao đẳng hộ sinh

Hộ sinh có vai trò vai trọng trong việc tư vấn sức khỏe và phòng bệnh không những cho các chị em phụ nữ mà còn cho các gia đình và cộng đồng. Ngành …

Cao Đẳng Điều Dưỡng
Cao đẳng điều dưỡng

Cao đẳng điều dưỡng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội bên cạnh việc đào tạo Cao đẳng Dược còn đào tạo song hành Cao đẳng Điều Dưỡng …

Cao Đẳng Dược
Cao Đẳng Dược

Cao Đẳng Dược

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG DƯỢC (Ban hành kèm theo Quyết định số 15 /QĐ - CĐDHN  ngày 12 tháng 02  năm 2017 của  Hiệu trưởng trường Cao đẳng …