Bộ GD ĐT công bố đáp án chính thức các môn kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Bộ GD-ĐT đã công bố đáp án tất cả các môn kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Đáp án chính thức môn Ngữ văn XEM TẠI ĐÂY.

Đáp án chính thức môn Toán XEM TẠI ĐÂY.

Đáp án chính thức môn tiếng Anh XEM TẠI ĐÂY.

Đáp án chính thức môn Sinh học XEM TẠI ĐÂY.

Đáp án chính thức môn Vật lý XEM TẠI ĐÂY.

Đáp án chính thức môn Hóa học XEM TẠI ĐÂY.

Đáp án chính thức môn Địa lý XEM TẠI ĐÂY.

Đáp án chính thức môn Lịch sử XEM TẠI ĐÂY.

Đáp án chính thức môn Giáo dục công dân XEM TẠI ĐÂY.