UỶ VIÊN HĐKH – ĐT TS Đào Công Hải

uy-vien-hdkh-dt-ts-dao-cong-hai-1

UỶ VIÊN HĐKH – ĐT TS Đào Công Hải

Ông sinh ra tại Hà Bắc (nay là Bắc Giang) và từng tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Đại học Ngoại thương (Việt Nam), Cử nhân Chính trị (Việt Nam). Học MBA/Hàn Quốc – Mỹ tại Đại học Sejong, Seoul, Korea và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ (Ph. D) tại Đại học Myongji, Korea (Hàn Quốc).

Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của cơ quan Trung ương như: Phó Giám đốc Điều hành Ban Quản lý Dự án Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề, Tổng Cục Dạy nghề, Bộ LĐTBXH. (Tài trợ; ADB, đồng tài trợ: AFD Pháp, NDF Na uy và JICA Nhật Bản); từ 2000 – 2003 Phó Cục trưởng, Cục Quản lý lao động ngoài nước (DOLAB), Bộ LĐTBXH, Việt Nam; từ 3.2003 – 8.01.2004 Bí thư thứ nhất, Trưởng Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc; từ 8.02.2004 – 02. 2007 Tham tán Lao động, Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và 02.2007 – 06.2014 Phó Cục trưởng, Cục Quản lý lao động ngoài nước (DOLAB), Bộ LĐTBXH Việt Nam. Với sự công hiến của ông đã được Đảng và Nhà nước khen tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì.